#imagine is ‘n landswye interkerklike beweging waar jongmense saamkom om te droom, te glo en te doen. Elke jaar is daar drie feeste wat landswyd, op dieselfde naweek, gehou word. Op so ‘n naweek leer jongmense meer van Jesus, loof hulle Hom en leer hulle ander jongmense uit verskillende en uiteenlopende gemeenskappe ken. 

Kontak:
Ds. Nadine Swanepoel (0795761890)