Rina Le Roex by C-Laan en Marie Britzz by 30ste Laan is die twee dames wat verantwoordelik is vir reëlings wanneer daar begrafnisse by een van die kerkgeboue plaasvind.

Die gemeente help graag met die volgende:

  • Beplanning van verversings.
  • Voorbereiding en opruim van die saal en kombuis. 
  • Tee, koffie en sap skink. 

Kontak:
Cunningham Laan - Rina le Roex (082 776 5959)
30ste Laan - Dirkje van Zyl (082 376 0716)