Die erediens is die geleentheid waar God se kinders bymekaar kom om God te aanbid, die gemeenskap van gelowiges te beleef en na die verkondiging van die Woord te luister. Aanbidding gebeur dwarsdeur die week en bereik n hoogtepunt tydens eredienste. Diensgroep Erediens verseker dat alles glad verloop op n Sondag en ondersteun die predikant.

Kontak: Rassie Erasmus  (0832779599) 
Visieleier: Ds. Attie Nel

(Kerkraadslede: Rassie Erasmus; Fanie Harzenberg; Ochert Wasserman)