Diensgroep Ondersteuning is die diensgroep waar al die aksies van die gemeente wat die ander diensgroepe ondersteun en in staat stel om te doen wat hulle moet doen, bymekaar kom. 

Kontak: Adriaan Odendaal (0828216971).                                  Visieleier: Ds. Attie Nel

Kerkraadslede: Adriaan Odendaal, Dirk Fourie, Pine Pienaar