Ons gemeente het twee persele wat in stand gehou moet word. Ons het twee kosters wat primêr verantwoordelik is vir die instandhouding van die kerk se eiendomme. Kundige mense help ons met die identifisering van die sake wat onderhou en instandhouding nodig het en gee raad oor die instandhouding. Hierdie mense kyk ook ‘n paar keer per jaar na die geboue om seker te maak van die situasie met betrekking tot ons eiendomme. 

Kontak: Floris Fourie (079 495 9163) Willem Mulder (082 468 3737)