Eredienswerkers is die persone wat help met die insameling van die dankoffers tydens die erediens en ook met die bediening van die nagmaal. By 30ste Laan is daar ‘n vaste groep wat hiervoor verantwoordelikheid aanvaar. 

Kontak: Hans Heyns (0824597292)

By Cunningham Laan word daar in verskillende spanne gewerk sodat elke persoon ongeveer een maal per maand ‘n beurt kry.

Kontak: Bossie Bosman (0825712572)