Ons gemeente is verantwoordelik vir die versorging van die meisies in Huis 12 van Jakaranda Kinderhuis. Enige persoon is welkom om betrokke te word by die bediening. 

Kontak:  Ds Nadine Swanepoel (079 576 1890)