Ons het verskillende koördineerders by die verskillende punte waar ons eredienste hou. 

Kontak:
30ste Laan – Leentjie du Preez (0798722737)
Cunningham Laan – Renate Nel (0824516786)
Huis Vergenoeg – Renate Nel (0824516786)