Die predikante is verantwoordelik vir die prediking in die gemeente.