Die simboliek bediening is behulpsaam met die blomme asook ander simboliek tydens die eredienste.

Kontak:
Cunningham Laan - Rina le Roux (012 332 0168)
30ste Laan - Marthie Strydom (082 223 4891)