Na elke erediens drink die gemeente saam tee om saam te kuier en mekaar beter te leer ken. Daar is verskillende groepe wat teeskink. Mense is welkom om by die kontakpersone aan te meld as hulle graag wil help. Indien jy deel is van ‘n span dan skink jy hoogstens twee maal per kwartaal tee.

Kontak:
Cunningham Laan - Rina le Roex  (072 659 0427)
30ste Laan – Eanette Anker (072 469 6532)