Die senior kategese is die manier waarop die tieners van ons gemeente geestelik toegerus word om as volgelinge van die Here Jesus te lewe. 

Kontak:
Ds. Attie Nel (082 418 5054)