Die Tussen in’s in ‘n kleingroep waarvan die meeste lede onder 30 is. Die groep kom weekliks bymekaar om saam geestelik  te groei. 

Kontak:
Ochert Wasserman (0832930184)