Die Arende is ‘n groep wat spesifiek gerig is op die ouer persone in ons gemeente. Hulle kom op ‘n maandelikse basis bymekaar. Die byeenkomste word verskillend ingekleur, van sprekers tot sangers en dansers. Daar word gepoog om ook ander kerke in die gemeenskap te betrek. Die plek waar byeenkomste  plaasvind word op die aankondigings geplaas.

Kontak:
Mike Bester (012 332 0642) of (0720923 9869)
Helgard van Wyk – (012 333 6628) of (082 924 7220)
Linda Lourens (082 570 1291)