Diensgroep Geloofsvorming is  betrokke by die geloofsvorming van die lidmate van die gemeente. Die volgende aksies/aktiwiteite vorm deel van die diensgroep se werksaamhede:

Kontak:
Ds Nadine Swanepoel (0795761890)

(Kerkraadslede: Lerisa Strydom, Carin Immelman, Bernice Fourie)