Huis Vergenoeg is een van die tehuise vir bejaardes binne ons gemeentegrense. Die predikante van die gemeente versorg die mense wat daar woon emosioneel en geestelik. Daar word Sondae om 10:30 ‘n erediens deur een van die predikante waargeneem. Woensdae 10:15-11:00 is daar ook ‘n Bybelstudie geleentheid. 

Kontak:
Jan Louwrens (0123321537 / 0832569256)