Tydens die erediens in die kerk hou ons ook ‘n erediens vir kleuters en kinders tot in Graad 6. Die kinders begin die erediens saam met die gesin in die kerk en word op ‘n stadium verdaag om saam met ander kinders ‘n erediens by te woon wat op hulle verstaansvlak aangebied word. In die tyd vind die kategese ook plaas waar die kinders in kleiner groepe verdeel.

Kontak: Ds. Nadine Swanepoel (0795761890)

 

Raakvatvingertjies

Hierdie is ‘n bediening wat op Dinsdae-aande by C-Laan bedieningspunt aangebied word aan die 4-12 jarige kinders. Die gedagte is om aan ouers die geleentheid te bied om kleingroepe by te woon, alhoewel van die kinders se ouers nie by kleingroepe betrokke is nie. Daar is ook kinders van buite ons gemeente wat die bediening bywoon. Daar bestaan ‘n behoefte aan volwassenes wat kan help met toesig oor die kinders. Hierdie geleentheid funksioneer as ‘n kleingroep vir kinders waar hulle saam verhoudings bou, leer en speel.

Kontak:
Ds Nadine Swanepoel (079 576 1890)