Gedurende 2018 het die eerste twee opleidingsessies van Kononia-werkers plaasgevind. Die kursus strek oor 8 weke. In die tyd word luistervaardighede en spesifieke gesondheidstoestande verder toegelig. Na die basiese opleiding kom die groep maandeliks bymekaar vir verdere toerusting. Die Koinonia-werkers wat die opleiding deurloop het, gebruik die vaardighede in die gemeente, die gemeenskap en in hul werksituasies.

Kontak:  Dr Bettie Wagner-Ferreira (082 895 6062)

KRISISSENTRUM 30STE LAAN

Die Krisissentrum 30ste Laan het op 7 Oktober 2019 geopen. Die Sentrum is op Maandae en Vrydae van 08:00 -18:00 oop gedurende die skool kwartaal. Opgeleide krisis-ondersteuners beman die sentrum en is daar om persone wat ‘n krisis en gepaardgaande trauma beleef het, te ondersteun en hulp te verleen. Die krisis kan wees ‘n huisbraak, motorongeluk, kaping, roof, geweldsmisdaad, gesinsgeweld, egskeiding, kindermolestering, dwelm- en alkoholmisbruik, verkragting, seksuele molestering, selfdoodpoging, boelie-gedrag, verlies van ‘n geliefde, afdanking by die werk, en so meer. Persone verkeer soms in omstandighede en krisisse waar hulle geen uitkoms sien nie

As krisisse nie verwerk en oorkom word nie, kan dit soms tot ernstige trauma en emosionele probleme aanleiding gee.

Die Krisissentrum bied hierdie emosionele ondersteuning en berading om hierdie krisis te kan verwerk en te kan oorkom. 

Kontak: 
Dr Bettie Wagner-Ferreira (082 895 6062)