Ons verprei Bybels aan mense in die taal van hulle keuse en teen ‘n prys wat hulle kan bekostig. Indien jy betrokke wil raak of weet van ‘n persoon van ‘n Bybel benodig maak asseblief kontak.

Kontak: Hannelien Meyer (0762363509)