Ons gemeente is by verskillende aksies betrokke waar ons omgee en liefde teenoor mense in nood uitleef.

Kontak: Hannelien Meyer (076 236 3509) Visieleier: Dr Bettie Wagner-Ferreira

(Kerkraadslede: Pieter Erasmus; Hannelien Meyer; Bertie van Zyl)