Die Diensverhoudingekommissie (DVK) is die groep mense wat verantwoordelik is vir die versorging van die werknemers van die gemeente. Hierdie groep maak seker alle diensooreenkomste is in plek en op datum. Alle sake met betrekking tot personeel aangeleenthede word deur hierdie groep mense hanteer. Mense met kennis oor arbeidsake en personeelbestuur is van groot hulp op hierdie kommissie. 

Kontak: Marthie Bezuidenhout  (0722989270)