Ons gemeente het ‘n geslotegroep waarop slegs ons lidmate is, asook ‘n algemene blad wat oop is vir almal. Ons benodig mense wat ons Facebook-blad kan omskep in ‘n wonderlike plek waarheen ons lidmate graag kom vir inligting en skakeling. Kyk gerus op Facebook vir NG Gemeente Waverley (page) asook NG Waverley (Group) en deel die inligting op jou persoonlike Facebook blad.

Kontak: Ds. Attie Nel (0824185054)