In Februarie elke jaar word die gemeente genooi om in geloof ‘n belofte te maak om eenmalig of maandeliks ‘n finansiële offder te maak met die oog op ‘n spesifieke saak. In 2019/2020 is die geloofsoffer-belofte aangewend vir die versorging van verskillende mense in nood. Ons is die Here baie dankbaar vir lidmate wat getrou is in die gee van hulle dankoffers. Lidmate word aangemoedig om hul maandelikse offergawes per debietorder te laat aftrek. Kontak asb. die kerkkantoor vir ‘n vorm. Andersins is u baie welkom om u bydrae direk in die kerk se bankrekening in te betaal.

Kontak: Dr. Bettie Wagner-Ferriera (0828956062)