Ons gemeente gee finansiële ondersteuning aan die Verenigende Gereformeerde Gemeente Marydale. Dit gaan hoofsaaklik daarvoor om die plaaslike leraar, Ds John Links, se salaris te betaal. Hy is ‘n tentmakerleraar en ‘n voltydse onderwyser. 

Kontak: Hennie Britzz (072224475)