Pastoor Antonio Lange van die Gereformeerde kerk in Zai-Zai se pensioen word deur ons gemeente betaal.