Lidmate van die gemeente en gemeenskap maak weekliks toebroodjies wat by skole (Totiusdal en Via Nova) uitgedeel word aan kinders wat nie kos skool toe kan bring nie. Soveel mense as moontlik word betrek sodat persone net 1 beurt per jaar kry.

Kontak: Linda Loubscher (0721321294)