Die webblad is die manier waarop ons via die internet met ons lidmate en ander belangstellendes kommunikeer. Die webblad moet ten minste een keer per week opgedateer word ten einde van waarde te wees. Die opdatering en byhou van die inligting op die webblad is redelik eenvoudig en enige iemand met belangstelling kan dit, met die behulp van ‘n klein bietjie leiding in die begin, ook help.  Dit word bedien deur Friedrich Makkink van Sentinet Technology (Edms) Bpk

Kontak: Ds. Attie (082 418 5054)