Ons gemeente is tans in ‘n nuwe opwindende fase van groei en ontwikkeling. Al hoe meer lidmate raak betrokke by die werksaamhede en aktiwiteite van die gemeente. Erediensbywoning styg en ongeveer 25 kleingroepe kom gereeld bymekaar. Ons het verskeie kleingroepe waar jonger mense (matrikulante, studente, jong werkendes, ouers met peuters, ouers met kleuters en kinders op skool) bymekaar kom. Elke Dinsdag-aand kom daar ook n kinders van 3 jaar tot by Gr. 6 (Raakvatvingertjies) bymekaar. Ons het ook in ons gemeente ‘n bediening aan senior persone (Arende). As gemeente is ons by verskeie plekke betrokke waar mense in nood gehelp word.

In die gemeente is daar nog enkele persone wat help deur ‘n groepie mense wat naby aan mekaar woon te versorg deur op hoogte te bly met hulle wel en weë en ook om maandeliks ‘n dankofferkoevertjie te gaan aflewer. 

Ons as gemeente versorg mekaar en deel van hierdie versorging is om die predikante in kennis te stel wanneer iemand die aandag en ondersteuning van die predikant nodig het. 

Kontak die kerkkantoor of een van die predikante wanneer jy weet van iemand wat ons ondersteuning nodig het, of wanneer jy self ‘n behoefte het.