Die liturgie van die erediens verwoord die tweegesprek tussen God en die gemeente op ‘n besondere manier. Van tyd tot tyd wil ons kreatief dink en wees oor hoe ons die verskillende dinge in die erediens doen. Mense wat deur sekere handelinge en rituele uitdrukking wil gee aan hulle aanbidding van God kan by hierdie aksies betrokke raak. 

Kontak: Ds. Attie Nel (0824185054)