Oos-Moot-Aftreeoord is ‘n gemeenskap reg langs Vergenoeg waar mense in staats-gesubsidieerde huisies woon. Hierdie gemeenskap het ontwikkel tot ‘n hegte gemeenskap wat trots is op hulle plek en ook dikwels hulle eie aktiwiteite reël en organiseer. 

Kontak
Ariza Blaauw (076 859 8747)