Aan die einde van 2018 het ons tydens die oggend-eredienste NCLS vraelyste voltooi met die doel om te verstaan hoe die erediensgangers die gemeente beleef. Onder andere het die vraelyste ons bewus gemaak van dit wat die erediensgangers dink nou die aandag van die gemeente behoort te kry. Die twee dinge was “help my om met mense oor die Here Jesus te praat” en “Help my om my gawes te ontdek.

In 2020 gaan ons twee reekse aanbied wat hierdie behoeftes van die gemeente gaan aanspreek. In die eerste kwartaal gaan ons ‘n reeks doen met die tema: Vertel – dra die Goeie Nuus. In Vertel gaan ons met aandag luister na die goeie nuus om dit vir onsself nuut te ontvang en om dit aan ander oor te dra. Ons gan oefen om tye raak te sien wanneer ons die Goeie Nuus met ander kan deel. Ons gaan leer om sulke gesprekke op ‘n sagte en respekvolle wyse te voer.

In die derde kwartaal gaan ons ‘n reeks doen met die tema: Vind jou hoed. Unieke geskenke vir ‘n Christuslewe. In hierdie sewe weke ontdekkingsreis kyk ons na die kleurryke prentjie wat uiteenlopende lidmate saam vorm. Ons as gelowiges dra hoede van verskillende kleure, maar elkeen van hierdie “kleure” is God se geskenk aan die gemeenskap van gelowiges.

Elkeen van hierdie reekse gaan gepaard met ‘n gespreksgids vir gebruik in ‘n kleingroep. ‘n Kleingroep sal sonder twyfel die beste manier wees om die meeste uit hierdie reekse te haal. Ons gaan geleenthede skep waar jy net vir hierdie geleenthede by ‘n kleingroep ingedeel kan word.