Die rekenaaroperateurs help met dit wat voor en tydens die erediens op die skerm verskyn. Mense met selfs net ‘n klein bietjie rekenaarvaardig is kan by hierdie aksie betrokke raak. Ons werk in spanne wat dus beteken dat iemand nie elke Sondag aan diens is nie. Iemand wat wil help sal ook die nodige opleiding kry. 

Kontak:
Cunningham Laan – Ochert Wasserman (083 293 0184)
30ste Laan – JP  Smith (076 511 5810)