Die afsterwe van ‘n geliefde is ‘n traumatiese gebeure in enige mens se lewe. Tydens so ‘n tyd het elkeen van ons in besonder nodig om te beleef dat ons geloofsfamilie ons ondersteun en vir ons omgee. Somtyds is hierdie geliefde wat afsterf in die gemeente, maar meestal is dit nie. As geloofsfamilie wil ons graag daar wees wanneer iemand van ons familie deur so ‘n moeilike tyd moet gaan.  

Die gemeente is tans ook besig om lidmate as versorgers toe te rus om behulpsaam te wees met die geestelike en emosionele versorging van mense wat deur so ‘n moeilike tyd gaan. Die predikante van die gemeente bly egter in die eerste plek verantwoordelik ook vir hierdie versorging van ons mense. 

Kontak:
Dr. Bettie Wagner-Ferreira (0828956062)
Ds. Attie Nel (0824185054)