Trauma

Verskeie gebeure word deur mense as ‘n traumatiese ervaring beleef. Tydens so ‘n tyd van trauma het ons in besonder nodig om te beleef dat ons geloofsfamilie ons ondersteun en vir ons omgee. Mense in die gemeenskap gaan ook dikwels deur trauma waar hulle mense nodig het om saam met hulle deur die moeilike tyd te gaan. 

Die gemeente is tans ook besig om lidmate as versorgers toe te rus om behulpsaam te wees met die geestelike en emosionele versorging van mense wat deur trauma gaan. Die predikante van die gemeente bly egter in die eerste plek verantwoordelik ook vir hierdie versorging van ons mense. 

Kontak:
Dr. Bettie Wagner-Ferreira (0828956062)